Search

14 Aug 2022

Lá le Pádraig Teachtaireacht ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn

PRESIDENT HIGGINS

Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn

Lenár ndaoine ag samhlú aiséirí na hÉireann ó scáth dochrach phaindéim Covid-19, agus ár ndomhan mar atá sé, ag folaingt, i gcruachás de bharr easpa measa ar an gcothromaíocht idir riachtanais an tsaoil agus cumas athbheochana an phláinéid, cén teachtaireacht is chuí a sheoladh an bliain seo, ar Lá le Pádraig 2021?

Cén teachtaireacht is cuí le hÉireannaigh an oileáin, agus muintir na tíre fud fad na cruinne, iad go léir san áireamh, Éireannaigh ó dhúchais agus iad siúd atá díreach tagtha chun na tíre, a roinnt le chéile ar Lá Fhéile ár Naomhphátrúin?

B’fhéidir, agus cúinsí éagsúla ann i mbliana, gurbh fhearr dúinn an lá a bhunú arís ar scéal Naomh Pádraig. Scéal cumhachtach, miotasach as a dtagann ár Lá Náisiúnta, a chuireann muid os comhair an domhain ar fad ar an seachtú lá déag Márta gach bliain.

Is mar sclábhaí a tháinig Pádraig go hÉirinn, d’éalaigh sé agus d’fhill sé arís. Imirceach ab ea é. Tá sé lonnaithe i mbunchloch ár n-imircigh Éireannacha, ár dteachtairí manachúla, i measc eisimirce an naoú haoise déag roimh an nGorta Mór agus caillteanas ár ndaoine a d’éalaigh ar mhaithe lena slánú i ndiaidh an Ghorta.

Imirceach ab ea é, a d’iompair leis teachtaireacht an imircigh bháúil agus a chruthaigh gurbh fhéidir í a nascadh le foinsí eile an spioraid. Tá gach cineál éabhlóide agus spioraid taobh amuigh d’anró an duine tábhachtach.

D’aithin ár bPátrún Pádraig an gá speisíalta a bhain lena theachtaireacht a fhí isteach sa mheas don nádúr, dá chumas agus gealltanas athbheochana, tréith chomónta í seo sa spioradáltacht dhúchasach. 

Ar Lá Fhéile Pádraig 2021, meabhraítear dúinn go roinnimid go léir an bhuairt, an spleáchas agus an géarghá le tuiscint a fháil, tuiscint ar féidir léi gach teorainn a shárú. I gceacht foghlama Covid19, tá léargas doshéanta le fáil - ní hamháin go bhfuil orainn go léir, le chéile, teacht trí cheo na paindéime, ach an mórtas, sotal agus díomas a bhaineann le smacht, le cur i bhfeidhm agus le heisiamh a chur dínn. Straitéisí saoil ab ea iad seo, a d’fhág a lorg i bhfoirm easpa daonnachta agus domhan i mbaol. 

Tá an deis againn anois le bliain anuas, iniúchadh a dhéanamh ar na tuairimí sin a chuir an dallamullóg orainn maidir le cé muid féin. Tá go leor le caitheamh uainn, agus b’fhiú dúinn seo a dhéanamh gan mhoill. Mar shampla, is cinnte nach bhfuil cogadh de dhíth le teacht ar shíocháin; mar sin nuair a thagtar ar leigheas, éacht eolaíochta a dhéanann galar a sheachaint nó a réiteach, ba chóir dúinn an éacht seo a roinnt, in ionad é a choimeád dúinn féin le hairgead a thuilleamh i gcomórtas trádála mí-chothrom.

Beidh spás don áthas nuair a éalóimid ó Covid19, ach beidh an t-áthas seo á stiúradh ag ár luachanna úra, a ndéanfaimid cleachtadh orthu agus muid ag tabhairt faoinár dturas nua le chéile. Agus muid ag teacht amach ó scáth Covid19, b’fhiú dúinn eolas a scaipeadh ar bhonn domhanda le turas comhroinnte a thógáil. Tá muinín san fhocal scríofa ag dul i léig, ní mór dúinn an muinín sin a athbhunú.

I mbliana, is cinnte go mbeidh achrann ann.  Cé go mbeidh cuimhní ann de thurais ón am atá  caite, beidh díomá ann freisin go mbeidh gá le turais eile a chur ar athlá. Déanaimis comhbhrón leis na daoine sin gur bocht an t-ionadaí í an teicneolaíocht ar an gcaidreamh agus teagmháil san fhíorshaol. 

Ar bhealach úrnua i mbliana a stiúrfar an t-aitheantas tábhacht seo dár bPátrún, tobar an dóchais dúinn ar fad. Is féidir linn foghlaim uaidh mar a dhéanaimid i gcónaí, agus sna blianta amach romhainn nuair a bhaileoimid le chéile ag na mórshiúlta arís, ní bheimid ite ag an tomhaltas.

Cuimhneoimid siar ar Lá Fhéile Pádraig fiche fiche haon agus an tús a chuir muid leis an turas nua. Is turas é seo a bhfuil fonn orainn a roinnt leis an domhan mór agus a mhuintir go léir, ceann a chabhróidh linn athnuachan a dhéanamh ar an meas don Mháthair-Chruinne, a bhfuil baint againn uilig léi. D’fhág ár Naoimh Pádraig agus Bríd léargais agus críonnacht sheasmhach dúinn ar thábhacht an nádúir.

Amach anseo, nuair a chuimhneoimid siar ar Lá Fhéile Pádraig fiche fiche haon, go bhfillimid air le fuinneamh agus fonn, agus muid ag déanamh iarrachta an saol a chur ina cheart arís, go mall agus go cúramach. Ba iad an ceol agus an chruthaitheacht ár n-acmhainn le linn na paindéime, agus casaimid ar cheol an chroí nuair nach féidir linn teacht ar na focail – foirmeacha éagsúla athbheochana, féidearthachtaí cleachta, aistir iontais agus triail go háiteanna nua.

To continue reading this article for FREE,
please kindly register and/or log in.


Registration is absolutely 100% FREE and will help us personalise your experience on our sites. You can also sign up to our carefully curated newsletter(s) to keep up to date with your latest local news!

Register / Login

Buy the e-paper of the Donegal Democrat, Donegal People's Press, Donegal Post and Inish Times here for instant access to Donegal's premier news titles.

Keep up with the latest news from Donegal with our daily newsletter featuring the most important stories of the day delivered to your inbox every evening at 5pm.