Coiste na Gaeilge faoi lán sheol i Scoil an Chroí Ró Naofa Tulach Mhór

news@offalyexpress.i

Reporter:

news@offalyexpress.i

editorial image
Tús na bliana agus tá Coiste na Gaeilge gnóthach cheanna féin i Scoil an Chroí Ró Naofa. Anuraidh d’éirigh leis an gCoiste an Ghaelbhratach a bhaint amach tar éis obair iontach a dhéanamh i rith na bliana 2013-2014 chun daltaí a spregadh Gaeilge a labhairt lasmuigh den seomra ranga.

Tús na bliana agus tá Coiste na Gaeilge gnóthach cheanna féin i Scoil an Chroí Ró Naofa. Anuraidh d’éirigh leis an gCoiste an Ghaelbhratach a bhaint amach tar éis obair iontach a dhéanamh i rith na bliana 2013-2014 chun daltaí a spregadh Gaeilge a labhairt lasmuigh den seomra ranga.

Ghlac 25 scoileanna timpeall na tíre páirt sa scéim phíolotach seo agus d’éirigh le 17 scoileanna an bhrat a bhaint amach, Scoil an Chroí Ró Naofa ina measc agus beidh ócáid speisialta acu in Áras an Uachtaráin sár i bhfad, nuair a bhronfaidh an tUachtarán Michéal Ó hÚiginn an bhrat ar an scoil.

Idir an dá linn caithfidh an seó dul ar aghaidh agus ar an 27ú lá de mhí Méan Fómhair chuaigh ceathrar daltaí ón gcoiste nua-thofa go Baile Átha Cliath chun páirt ghlacadh i lá treanála i gCeann Áras Conradh na Gaeilge.

Tar éis dóibh cupán caife a ól bhailigh na daltaí go léir le chéile agus labhair Árd-Runaí Chonradh na Gaeilge Julian De Spáinn leo faoi stair an fhoirgnimh agus faoin nGaelbhratach i mbliana. Thug Niamh Ní Chróinín cuntas dóibh ar an ról a bheadh ag chuile duine sa choiste. Bhriseadh na daltaí suas i ngrupaí de réir a ról agus chuaigh said chun caint faoi chursaí bainistíochta. D’ith said lón bhrea i gClub an Chonradh agus tar éis seisiúin aitheanta chríochnaigh an lá agus scaip na daltaí is na múinteoirí lán le dea smaointí agus eispéartas dearfach i leith na Gaeilge agus conas aitheantas na Gaeilgea ardú ina scoileanna féin.

I gcás cailiní Scoil an Chroí Ró Naofa bhí balbta siopadóireachta tuillte dóibh, go háirithe toisc gurb é an Satharn! D’imigh said abhaile ar an trean go brea sásta leo féin agus réidh le bliain gnóthach ag tosnú le ‘Gaeilge 24’ ar an 11/11/14. Bígí réidh chun Gaeilge a labhairt le daltaí Scoil an Chroí Ró Naofa ar an lá seo agus aon lá eile i rith na bliana.